Gen prosperity

Prosperita je vnitřní stav, kdy se cítíme být úspěšní, uznaní, viděni, spojeni se svou vnitřní silou a vitalitou.
Prosperita je plynutí. Je to rovnováha mezi braním a dáváním, mezi prací a vztahy.

Prosperovat znamená sloužit – sobě samým, našim vztahům i světu.

Smyslem práce je vyjádřit svoji lásku jejím prostřednictvím. Inspirovat, tvořit, budovat vztahy a vzájemně prospěšnou výměnu.
Ta pravá práce je dělat to, co nás baví, pak přichází inspirace a vděčnost.

Naše dary nemají smysl, pokud je nevěnujeme celku a nesdílíme s ostatními.

Začít s podnikáním vyžaduje jasnou vizi, zdravé vztahy a především odvahu vykročit. Směrem k jednoduchosti a k tomu, co je skutečně podstatné.
Inspirace Richard Rudd, Zlatá cesta

INDIVIDUÁLNÍ
KONZULTACE

FIREMNÍ
KONZULTACE

Tvoje jedinečnost a přirozenost probouzí Tvoje poslání a prosperitu

Skutečný pracovní záměr

Skutečný pracovní záměr zohledňuje naše aktuální možnosti i míru projevení našeho potenciálu. Žít svůj skutečný pracovní záměr znamená vykročit a živit se v daném čase tím, co nás baví a naplňuje. Může být vnějším vyjádřením našeho nejzákladnější talentu. Může se v čase měnit či zaniknout nebo se rozvinout v poslání. 

Skutečný pracovní záměr je aktivita, která je poháněna tím, co nás baví, v čem jsme dobří, zároveň je pro ostatní přínosem a je v souladu s našimi hodnotami a přesvědčením

Poslání

Žít svoje Poslání vnímám jako probuzení našeho nejvyššího potenciálu. Poslání je stav bytí. Probouzí se otevřením srdce, odvahou setkat se svým nejhlubším zraněním a stíny. Tak mohou být pochopeny a integrovány. Tato cesta je cestou transformace. Vyžaduje vnést do života umění kontemplace (umět zpomalit, zastavit se, rozjímat, pozorovat co se děje uvnitř), stejně tak značnou odvahu a velkou dávku trpělivosti. Poslání zůstává neměnné. Jakmile se jednou probudí, už nic ani nikdo nemůže zabránit proudu lásky a neutuchající potřebě se o ní dělit se světem.

Starý svět se postupně rozpadá a rodí se nová energie, založená na filantropii. Služba nové společnosti spočívá v uzdravování sebe, vztahů, světa, společnosti. Jedinou měnou filantropie jsou naše talenty a dary. Ty nám umožňují prosperovat.

Sdílet a žít svoje talenty, je způsob, jakým jsme navrženi, abychom prosperovali.

Inspirace Richard Rudd

Těší mě

,

Jmenuji se Monika Mesároš

Jsem tvůrkyně projektu Gen Prosperity, milovnice Genových klíčů, spoluzakladatelka Kontemplačního kruhu Genových Klíčů, kuchařka a průvodkyně přirozeným a celostním stravováním, konzultantka podnikání srdcem, propojující vizionářka.

Podporuji lidi, aby se spojili se svým posláním, probudili ho a našli svůj skutečný pracovní záměr. Vytvářím bezpečný a otevřený prostor, ve kterém mohou rozpoznat svůj potenciál a díky jeho naplnění lépe prosperovat nejen v pracovním životě.

Mám ráda lidi. Zajímá mě, co dělají, čím se živí a jak se u toho mají, co prožívají.
Na cestě mého probouzení mě provádějí Genové klíče a moje láska k přirozenému jídlu a vaření.
Miluji vše, co vnímám jako skutečné a autentické a to se promítá do mých vztahů, jídla i práce.

Můj život mě vedl k tomu, abych pomáhala lidem jít do svého srdce, aby se mohli spojit se sebou a uvidět se ve své jedinečnosti. K tomu mi pomáhá můj talent zachytit, co je pravdivé, má jiskru či živost. Ta živost je pro mě nějaká forma dynamiky, energie, proudu života, kterou lze vnímat srdcem. Je to stav, když to plyne, a s tím jsem ráda ve spojení.

Při aktivaci Genu Prosperity společně objevujeme ten proud, ze kterého člověk „vypadl“, ztratil s ním spojení anebo v něm ještě nebyl. Když ho zachytím, navádím k jeho rozpoznání.

Díky mé intuici, přímosti a otevřenosti také pomáhám uvidět slabosti a překážky, aby byla možnost je propustit, transformovat či integrovat.

Gen prosperity je navigace, která pomáhá probudit Tvůj přirozený potenciál, spojit tě s Tvým posláním a vnést ho do života.

Sdílením a žitím Tvých darů a talentů se otevíráš prosperitě. Umožňuješ tak spolutvořit svět založený na vzájemně prospěšné výměně  a hojnosti, individuálně i kolektivně.

Moje vize a přesvědčení

Představuju si svět, ve kterém si lidé jsou vědomi principů dávání a přijímání vycházejících z dělení se o nadbytek…energie, vášně, darů, talentů, radosti, úrody, peněz,… Tak se může transformovat naše iluze o nedostatku zdrojů a můžeme se vystavit proudu prosperity a hojnosti, individuálně i kolektivně. Skrz individualitu a její probuzení směrem k pospolitosti.

Věřím, že nedostatek čehokoliv má v našich životech místo, že nejdříve potřebujeme zažít nedostatek, abychom mohli skrz sebe pocítit vědomou touhu po dostatku, a tak ho mohli v životě tvořit. Protože vím, že život je o rovnováze.

Věřím, že skrz uvidění vlastní jedinečnosti, můžeme najít odvahu vykročit…třeba z bludného kruhu.. A k tomu se potřebujeme uvidět plně a pravdivě. Když vím kdo jsem, můžu lépe rozlišovat, co ke mně patří a co už ne. Vnímat svoje hranice a lépe se rozhodovat.

Věřím, že vše, co se nám v životě děje, má vyšší smysl a je v našem zájmu, pro naše nejvyšší dobro, i když to tak na první pohled vždycky nevypadá.

Věřím, že za vším jsou přesvědčení o nás samých, jejichž uvědomění nám pomáhá prožívat osvobozenou realitu, radost ze života a vnitřní klid.

Učím se žít svůj život s důvěrou a nohama na zemi.

Propojme se

Chceš ochutnat Gen prosperity,
být součástí budoucí komunity, která propojuje lidi, firmy, společenství a místa s posláním
a zůstávat ve spojení, aby ses dozvěděl/a o plánovaných živých akcích?

Stáhni si ochutnávku - pracovní list zdarma

Živé akce

Pozvání do olomoucké skupiny Genových klíčů

 Pravidelně, jednou měsíčně se setkáváme v otevřené skupině, ve které volně sdílíme témata, které nám přinášejí Genové klíče.

INDIVIDUÁLNÍ
KONZULTACE

FIREMNÍ
KONZULTACE

Reference

„Moc Ti děkuji za tu cestu.
Bylo to neuvěřitelně silné a obrovská pokora tomu procesu a velké díky Tvému úžasnému a citlivému doprovázení. Jako by se mi před očima a zároveň skrze tělo promítl můj dosavadní život a možná se i někde prolnul se vzpomínkou na budoucnost. Jako by puzzle, které byly poházené po zemi najednou vzlétly a krok za krokem, cestou Geny prosperity, zapadly na svoje místo. Tvoje otázky ve mě vzbudily spoustu emocí a pocitů a vytahovaly odpovědi z hloubky mé duše – mého těla. Po skončení jsem byla v útlumu, jako by vše ve mě a kolem mě vířilo a nešlo to uchopit hlavou, jen to nechat pomalu dosednout. Jako bych díky Tobě sama sebe konečně uviděla a ocenila v celé své kráse. Jako bych si poprvé uvědomila svou jedinečnost. To, co jsem vždycky brala jako samozřejmost, byly moje největší dary. Došly mi i další souvislosti mého života. Dva dny poté jsem si uvědomila, že to, v čem jsem si zatím úplně nevěřila je to, co chci opravdu dělat. Že v tom se skloubí všechno, kdo jsem, čím jsem si prošla, k čemu jsem došla, co jsem pochopila a co opravdu umím. V mé práci snů se kloubí moje láska k lidství, úcta k tělu, emoce, kterými se zabývám, láska k psaní, organizační talent, marketing… Velká úcta k přírodě a koloběhu i láska k životu. Moje stránky byly dva roky netknuté a nikdo se neozval, protože jsem si sama sebou nebyla jistá, jestli to zvládnu, jestli to je to, co chci dělat. A já dnes vím, že ano. A že budu dobrá, protože v tom je moje srdce a že všechno, vím jsem prošla bylo potřeba, abych tohle mohla sdílet s lidmi a světem. Dnes ke mně přišla přes kamarádku žena, která recituje v krematoriích a miluje pohřby… Možný partner…

Moje vize, kterou jsem napsala dnes: Vidím svět, kde lidé přijímají svoji lidskost. Lidé se bojí smrti, protože se bojí žít svůj vnitřní, lidský život plný pocitů, změn a emocí. Nepředvídatelnosti. Chci navrátit lidskému životu důstojnost, skrze to, že se lidé přestanou bát smrti. Chci je provázet obřady posledních rozloučení, které budou jedním z nejhezčích zážitků, které prožili. Chci, aby se na nich cítili živí víc, než kdy jindy. Aby se dotkli svých srdcí skrze smrt milovaného člověka. Chci, aby si dovolili uvidět jeho příběh, rozloučit se s ním a prožít, jaký vliv měl na jejich život a jejich příběh. Chci, aby mu skrze své emoce, pláč i smích odpustili, aby prožili to, co zůstalo nevyřčeno. Chci, aby se pro člověka, který zemřel, naposled vynořil jeho příběh v celistvosti toho, kým byl. Aby každý sdílel svůj střípek a dohromady to dalo obraz, který všechny překvapí svou velikostí. Chci, aby každý odcházel z obřadu naplněný údivem, jak různě se můžeme vzájemně dotýkat druhých, jaký vliv máme na celek. Chci, aby si lidé uvědomili, že jsou živí, že ještě můžou a rozhodli se svůj život prožít naplno. Chci, aby se lidé přestali bát života a jednou se nebáli umřít. Aby objevili svou důstojnost. Aby poznali svou důležitost. Aby se nebáli žít. Aby otevřeli svá srdce. A dotkli se sami sebe. Moničko, z celého srdce Ti děkuji a smekám před nástrojem, jakým je konstelace Genu prosperity.“

Mirka Zagozdová
www.mezi-svety.cz

.

Pokud tě Gen Prosperity oslovil a chceš se vydat na cestu, budeš potřebovat ochotu

hledat odpovědi na své otázky uvnitř sebe
přijmout zodpovědnost za své postoje
uvidět, co ti již neslouží, aby to mohlo být propuštěno a integrováno
otevřít se změně