Gen prosperity

Individuální konzultace

Aktivace Genu prosperity

Aktivace Tvého Genu prosperity probíhá formou souvislé série konzultací či konstelací. 

Toto je základní schéma a struktura témat Genu prosperity

Úvodní konzultace

Jednorázová nebo úvodní konzultace na téma, týkající se Tvého naplnění a práce.

Já jsem

Aktivace Tvých darů, talentů a potenciálu, Tvoje přirozenost.

Stíny

Jejich rozpoznání a integrace.

Skutečný pracovní záměr & Poslání

Tvoje jedinečnost a její vyjádření

Moje autenticita

Tvůj Brand, Autentický marketing.

Sebe-hodnota

Sebe-hodnota, finance, cenotvorba.

Manifestace

Struktura, která pomáhá realizaci.

Některé z těchto témat a i jiná jsou součástí hologenetického profilu Genových klíču a je možné se jim věnovat i konstelačně.

Gen prosperity je tu pro Tebe pokud

se potřebuješ v Tvých pracovních tématech lépe zorientovat a získat větší nadhled

jsi v procesu změny týkající se Tvé práce nebo o změně uvažuješ

hledáš vhodnou strukturu, která může dát Tvému „snu“ jasné kontury, tak aby byl čitelný pro Tebe a Tvoje okolí

potřebuješ na Tvoji cestu posvítit, tak aby se Ti ukázaly možnosti, jak Tvoji vizi naplnit a realizovat

Ti chybí na cestě k probuzení tvého poslání ten správný impulz

chceš aktivovat Tvůj potenciál anebo najít a realizovat Tvůj skutečný pracovní záměr 

anebo pokud Tě láká se potkat, aniž by bylo Tvoje pracovní téma pojmenované. Ty aktuální a podstatné impulsy někdy vyvstanou až během setkání.

 

JAK PRACUJI

Aktivace Tvého Genu prosperity probíhá formou souvislé série konzultací či konstelací. 

 Vybíráme z těchto možností:

konzultace
konzultace s konstelacemi v mapě Tvého potenciálu 
konzultace s konstelacemi v mapě Tvého potenciálu s Genovými klíči 

Frekvenci, formu a pořadí ladíme aktuálně při úvodní konzultaci a v průběhu spolupráce.

KONZULTACE

Konzultace probíhají formou neformálního dialogu, otázek a přátelské rozmluvy. Pracuji intuitivně a přitom se opírám o moje několikaleté zkušenosti z managementu a konzultační činnosti.

KONSTELACE V MAPĚ TVÉHO POTENCIÁLU

Tato prožitková forma umožňuje procítit a spojit se s těmi částmi v nás, ke kterým nemá naše vědomí obvykle přístup. Je to velmi individuální a transformační proces.

KONSTELACE V MAPĚ TVÉHO POTENCIÁLU S GENOVÝMI KLÍČI

Nejúčelnější možnou volbou je propojení Tvých Genových klíčů s konstelacemi v hologentickém profilu – mapě Tvého potenciálu.

Genové klíče dokážou vnést pochopení a souvislosti do všech aspektů tvého života. Odemykají klíčová životní témata i způsob, jak k nim přistupujeme. Je to dobrodružná výprava dovnitř, která ti může přinést řadu hlubokých vhledů a průlomů.

Tvůj hologenetický profil je mapou tvého nejvyššího potenciálu a poskytuje jasnou strukturu na cestě Tvojí transformace k sebeosvícení. Vychází z místa, datumu a času tvého narození a můžeš si ho zdarma vygenerovat zde.

Setkání je možné doplnit PRACOVNÍMI LISTY S OTÁZKAMI. Pomáhají dát tvému vnitřnímu průzkumu jasné vedení a strukturu, která může také posloužit jako dobrý základ pro budoucí prezentaci Tvého skutečného pracovního záměru.

A dále je možné pořídit PÍSEMNÝ ZÁPIS Z KONSTELACÍ, který zachycuje Tvoje podstatná vyjádření z konstelace, propojuje danou oblast s tématem a linií Genového klíče a můj vhled. 

Cena za jedno setkání je 2200 Kč. Obvyklá doba jednoho setkání je 1,5 hodiny.

Cena 1 pracovního listu 300 Kč.

Písemný zápis z konstelací 1800 Kč. Pouze po dohodě předem.