Gen prosperity

Firemní konzultace

Aktivace Genu prosperity pro majitele firem 


Aktivace Tvého Genu prosperity probíhá formou souvislé série konzultací či konstelací.
Frekvenci, formu a pořadí ladíme aktuálně při úvodní konzultaci a v průběhu spolupráce. Více zde.

anebo si vyber z následujících možností

 

Podnikání srdcem

Pro majitele firem, kteří si přejí podnikat v souladu se svým posláním.

Pohled z venku

Přináší do Tvého podnikání lepší orientaci a nadhled.

Teambuildingové vaření

Pojďme zažít vnitřní proměnu, která propojuje lidská srdce

Podnikání srdcem

Pro majitele firem, kteří si přejí podnikat v souladu se svým posláním.

Vnáším do podnikání srdce, vyšší ideály a někdy i radost:)

Firma je živý organismus, bytost, která potřebuje péči a pozornost, ze které potom může dávat …peníze, zkušenosti, zázemí, stabilitu nebo třeba radost. Stejně jako my všichni.

Pomáhám lépe se zorientovat v tom, na čem Ti skutečně záleží a proč. Ujasnit si, co skutečně přinášíš svým podnikáním světu (zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům…). Nebo co přinášet chceš.

Odkrýváme ve Tvém podnikání svět, který není vidět, ale můžeme ho všichni cítit.

Tento svět tvoří firemní kulturu, která ovlivňuje to, jak Tvoji firmu zákazníci vnímají. Vychází z hodnotového systému majitele/ů firmy. Hodnoty ovlivňují naše chování, priority, volby, vztahy a rozhodujeme se podle nich. Hodnoty jsou to, čemu věříme. Pokud jsou naplňovány, mohou zůstávat živé, a pokud se nezpronevěřujeme svým ideálům, přichází lehkost.
¨
Dokážu Tě navést a propojit s těmi správnými lidmi v oblastech, kterým se nevěnuji.

Teambuildingové vaření

 

Stále a ráda vařím, z lokálních surovin, přirozeně i podle toho co cítím, že je potřeba u strávníku v jejich tělech podpořit…a také se miluju potkávat s lidmi.

Pojďme si zažít vnitřní proměnu, když si lidé dají dar dobrého jídla, zažijí hojnost a kvalitu a pak tento dar mohou dávat i ostatním, skrze vaření, pro rodinu či přátele.

Pojďme se společně propojit, zažít firemní spolupráci „jinak“ a přitom se naučit principy přirozeného stravování. Uvařit si a sníst nejen chutné jídlo, ale především si to užít v přátelské atmosféře, která propojuje lidská srdce.

Pohled z venku

 

Přináším do Tvého podnikání lepší orientaci a nadhled

Mám dar porozumět sítím a systémům a vidět celkový obraz, který jiným může unikat. Přináším impulzy pro transformaci firmy v souladu s Tvým skutečným záměrem.

Dokážu se poměrně rychle zorientovat a dát věcem strukturu i reálný časový odhad, poukázat na to, co je podstatné a co méně.