Tvorba konceptů

Pojďme si společně zvědomit vaše talenty a objevit, jaký je váš současný skutečný pracovní záměr. Pokud již volání svého srdce slyšíte a máte konktrétní záměr, můžeme mu dát společně tvar, formu a strukturu a vytvořit koncept, který vám může být oporou na cestě k jeho realizaci.

Baví mě být u zrodu něčeho nového, něčeho, co má potenciál růstu. Ráda vás podpořím a pomohu váš potenciál rozpohybovat tím správným směrem.

Hledání pracovního záměru

Formou neformálního dialogu, otázek a přátelské rozmluvy si zvědomujeme zdroje, zorientujeme se v nich a společně pak tvoříme pracovní záměr, který je v souladu s vámi, s vaší podstatou.

Vytvoření pracovního konceptu

Pokud již máte konkrétní pracovní záměr, můžeme společně vytvořit koncept, který pomůže ho uvidět v širších souvislostech a zvědomit si podstatná témata související s jeho nastartováním. Váš „sen“ tak může dostat jasné hranice a strukturu tak, aby byl čitelný pro vás i vaše okolí.

Strategie - praktické naplnění konceptu

Zahrnuje konkrétní kroky a priority, které ukazují cestu, jak koncept naplnit a začít s jeho realizací.

Jak pracuji? 

Pracuji intuitivně a přitom se opírám o moje několikaleté zkušenosti z managementu a konzultační činnosti.

Vycházím z předpokladu, že každý z nás jsme úžasná bytost s obrovským potenciálem tvořit a také z toho, že pro každého z nás je důležité tento potenciál uvidět, začít ho žít a sdílet ho ostatními.

Co je k tomu potřeba?

Důvěra, ochota se spojit se svými sny, otevřenost a jasná mysl.

Orientační ceník

Úvodní konzultace „Hledání záměru“

 1-3 konzultace (individuální)

délka konzultace cca 1,5 hodiny

cena za konzultaci 1400,-

Konzultace „Pracovní koncept“ 

 2-4 konzultace (individuální)

cena za 1 hodinu 800,-

odnášíte si nákres vašeho konceptu

Konzultace „Strategie

1-2 konzultace (individuální)

cena za 1 hodinu 800,-

odnášíte si popis kroků k praktickému naplnění konceptu